Stilladsmontør-, nedriver-, maskinfører-, betonmager-, murerarbejdsmand- og vejastfaltøruddannelsen

Disse uddannelser er AMU-kontraktuddannelser, som er et resultat af samarbejde mellem Dansk Byggeri og 3F. AMU-kontraktuddannelsen er baseret på en uddannel­ses­kontrakt mellem en virksomhed og en medarbejder. For at kunne fungere som lærested under en AMU­kontraktuddannelse skal virksomheden være medlem af Dansk Byggeri eller have en tiltrædelsesordning med 3F. Der foretages endvidere en faglig vurdering af virk­som­heden, før der kan gives en virksom­heds­god­kendelse.

Uddannelserne veksler mellem praktisk arbejde i virksomheden og deltagelse i AMU-kurser. Under den praktiske del af uddannelsen arbejdes der med varierende opgaver i virksomheden, så der opnås en alsidig indsigt i det praktiske arbejde. Erfarne medarbejdere har mulighed for afkortning af uddannelsen efter en konkret vurdering.

Der udstedes AMU-beviser for de enkelte AMU-kurser. Ved afslutning af den samlede AMU-kontraktuddannelse udsteder uddannelsesudvalget på området et uddannelsesbevis.

Som det fremgår finde andre længerevarende uddannelsesforløb, som også kan strække sig over mere end ét år. Fælles for de nævnte uddannelser er, at de er undtaget fra 10-ugersreglen om VEU-godtgørelse samt at der ydes tilskud fra udviklingsfonde.Funktioner
 
Vis kursuskalender Vis kursuskalender
Kalenderen viser, hvornår kurserne afholdes på skolerne.
Gem i favoritkurser Gem i favoritkurser
Print en kalender med dine favoritter og hold dig opdateret via mail.