Certifikatuddannelser i Bygge- og anlægsbranchen

Der findes forskellige typer af certifikater inden for bygge- og anlægsbranchen. Der findes certifikater, der forlanges af myndigheder med henblik på at kunne udføre en jobfunktion forsvarligt og sikkert. Her tales om lovpligtige certifikater, hvor myndigheden f.eks. er Arbejdstilsynet.

De myndighedsbestemte certifikater findes inden for områder, hvor du f.eks. monterer stillads, bruger teleskoplæsser, betjener diverse kraner, kører gaffeltruck, eller hvis du arbejder med farlige stoffer som f.eks. epoxy, asbest, isocyanater, bitumen og asfalt.

Derudover findes der uddannelser, hvor der udstedes et certifikat, der garanterer kvaliteten af det udførte arbejde, som f.eks. Vådrumscertifikatet, der udstedes af Byggeriets Uddannelser på baggrund af krav og specifikationer opstillet af Gulvbranchens Vådrumskontrol (GVK). Vådrumscertifikatet er gældende i 3 år, hvorefter det skal fornyes.

Der findes andre certifikater, der skal fornyes. Det gælder certifikater, hvor Vejdirektoratet er myndigheden, f.eks. Vejen som arbejdsplads og Tagdækning – Svejsearbejder med bromembraner. Ligeledes er der certifikater inden for erhvervsdykning, som også skal fornyes. Man skal selv holde styr på, om ens certifikat skal fornyes.

Funktioner
 
Vis kursuskalender Vis kursuskalender
Kalenderen viser, hvornår kurserne afholdes på skolerne.
Gem i favoritkurser Gem i favoritkurser
Print en kalender med dine favoritter og hold dig opdateret via mail.