Beskrivelse:
Du kan efter kurset sikre, at både isoleringsmaterialer og montering af brandisolering af ventilationskanaler overholder gældende standarder og normer samt forskrifter fra leverandører. Du kan endvidere vurdere, hvilken type brandisolering, der skal bruges i forbindelse med brand-, flamme- og røgspjæld, samt etablere brandlukninger i murgennemføringer, der overholder krav til brandmodstandsevne samt udføre brandisoleringsarbejdet efter gældende lovgivning.
 
Målgruppe:
Uddannelsen henvender sig til personer, der har eller søger beskæftigelse inden for isoleringsfaget.
 
Mål:
Deltagerne kan:- Sikre, at både isoleringsmaterialer og montering af brandisolering af ventilationskanaler overholder gældende standarder og normer samt forskrifter fra leverandører. - Vurdere, hvilken type brandisolering, der skal bruges i forbindelse med brand-, flamme- og røgspjæld. - Vurdere, om der i givet fald skal isoleres efter DBI´s normer. - Etablere brandlukninger i murgennemføringer, der overholder krav til brandmodstandsevne. - Tilrettelægge arbejdet ud fra viden om brandtekniske klassifikationer og kendskab til kanal- og rørføringsdiagrammer. - Udføre kvalitetsvurdering af det udførte arbejde. - Udføre brandisoleringsarbejdet efter gældende lovgivning under hensyn til arbejdsmiljø, kvalitetssikring og sikkerhed.
 
Varighed:
5,0 dage
Funktioner
 
Vis kursuskalender Vis kursuskalender
Kalenderen viser, hvornår kurset afholdes på skolerne.
Gem i favoritkurser Gem i favoritkurser
Print en kalender med dine favoritter og hold dig opdateret via mail.