Beskrivelse:
Du kan efter kurset arbejde med teknisk isolering af anlæg, herunder udføre nøjagtig opmåling af almindelige og specielle installationer, med henblik på fremstilling og montering af pladekappe med underliggende isolering på forekommende rørinstallationer. Du kan endvidere planlægge, dokumentere og redegøre for de valgte løsninger samt arbejde efter gældende lovgivning.
 
Målgruppe:
Uddannelsen henvender sig til personer, der har eller søger beskæftigelse inden for isoleringsfaget. Det forudsættes at kursisten har kompetencer, der svare til "Pladeudfoldning - Trin 2" samt matematik.
 
Mål:
Deltagerne kan i arbejdet med teknisk isolering:- Anvende kendskab til komponenterne og principperne i anlægs opbygning og funktion.- Anvende grundlæggende viden om korrekt isolering af anlæg. - Anvende kendskab til de materialer, der benyttes ved udførelse af isolering af anlæg, samt deres egenskaber og korrekte behandling.- Udføre en nøjagtig opmåling af almindelige og specielle installationer, med henblik på fremstilling og montering af pladekappe med underliggende isolering på forekommende rørinstallationer.- Anvende tilstrækkelig isometri og færdigheder inden for korrekt skitse diagram til at tegne illustrationer, der kan anvendes som arbejdstegninger for den udførende og montør.- Dokumentere og redegøre for valg af løsning samt foretage evaluering og kvalitetssikring af eget arbejde. - Planlægge arbejdets udførelse med udgangspunkt i leverandørvejledning og Dansk Standard.- Udføre arbejdet efter gældende lovgivning under hensyn sundhed, arbejdsmiljø og sikkerhed.
 
Varighed:
5,0 dage
Funktioner
 
Vis kursuskalender Vis kursuskalender
Kalenderen viser, hvornår kurset afholdes på skolerne.
Gem i favoritkurser Gem i favoritkurser
Print en kalender med dine favoritter og hold dig opdateret via mail.