Beskrivelse:
Deltagerne kan gennemføre en nøjagtig lyd- og støjmåling af rum og maskindele med henblik på at udvikle den konstruktion og beklædning, der sænker lydniveauet, så det skaber et bedre arbejdsklima, og således at alle grænseværdier er overholdt.
 
Målgruppe:
Personer, der har eller søger beskæftigelse inden for isolering af tekniske anlæg eller lydisolering.
 
Mål:
Deltagerne kan: - Gennemføre en nøjagtig lyd- og støjmåling af rum og maskindele.- Udvikle konstruktion og beklædninger, der sænker lydniveauet, så grænseværdierne kan overholdes.- Vælge materialer, metoder og konstruktioner til lyddæmpning ved en given opgave. - Udføre arbejdet efter gældende lovgivning under hensyn sundhed, arbejdsmiljø og sikkerhed.- Udføre kvalitetssikring af det udførte arbejde ud fra de gældende krav til kvalitet.- Evaluere eget arbejde samt dokumentere og redegøre for valg af løsning.
 
Varighed:
5,0 dage
Funktioner
 
Vis kursuskalender Vis kursuskalender
Kalenderen viser, hvornår kurset afholdes på skolerne.
Gem i favoritkurser Gem i favoritkurser
Print en kalender med dine favoritter og hold dig opdateret via mail.