Beskrivelse:
Deltagerne kan udføre opgravningsfri renovering af afløbsledninger ved hjælp af strømpeforing op til 160 mm i diameter. Deltagerne kan foretage nødvendige forundersøgelser og vurdere behov for spuling før indføring af strømpen samt vælge godkendte foringsmaterialer og udføre lovpligtig kvalitetssikring. Inden kursusstart skal deltagerne have gennemført lovpligtigt kursus i personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater.
 
Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til faglærte og ufaglærte bygge- og anlægsarbejdere der har eller ønsker beskæftigelse indenfor kloakeringsbranchen. Deltagerne skal inden kursusstart have uddannelsesbevis fra lovpligtigt kursus i personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater, da materialer, der anvendes til hærdning af strømpeforingsmaterialet kan være epoxy eller isocyanater.
 
Mål
Deltagerne kan: - Udføre opgravningsfri renovering af afløbsledninger ved hjælp af strømpeforing op til 160 mm i diameter. - Vælge nødvendige forundersøgelsesmetoder, herunder ledningslokalisering, tæthedsprøvning, lækagesporing, faldmåling, TV-inspektion og registrering. - Fastlægge materiale og dimension på eksisterende ledninger. - Vurdere behov for spuling før indføring af strømpen - Vælge godkendte foringsmaterialer og udføre lovpligtig kvalitetssikring. - Udføre arbejdet efter gældende myndighedskrav, bygnings-, miljø- og arbejdsmiljølovgivning.
 
Varighed
3,0 dage.
Funktioner
 
Vis kursuskalender Vis kursuskalender
Kalenderen viser, hvornår kurset afholdes på skolerne.
Gem i favoritkurser Gem i favoritkurser
Print en kalender med dine favoritter og hold dig opdateret via mail.