Beskrivelse:
Deltagerne kan anvende tv-inspektionsudstyr i afløbsinstallationer og vurdere disses fysiske og driftsmæssige tilstand og på denne baggrund kalssificere og afrapportere observationerne i et standardiseret klassificerings- og rapporteringssystem.
 
Målgruppe
Uddannelsen er målrettet personer, der har gennemført rørlægger- og kloakmesteruddannelsen.
 
Mål
Deltagerne kan:- Vurdere forskellige ledningsmaterialers fysiske og driftsmæssige tilstand.- Anvende tv-inspektionsudstyr i afløbsinstallationer ved forundersøgelser, lokalisering og kortlægning af afløbsledninger. - Klassificere og afrapportere observationer i henhold til et standardiseret klassificerings- og rapporteringssystem. - Udføre relevant kvalitetssikring af det udførte arbejde. - Udføre arbejdet efter gældende miljø- og arbejdsmiljølovgivning.
 
Varighed
4,0 dage
Funktioner
 
Vis kursuskalender Vis kursuskalender
Kalenderen viser, hvornår kurset afholdes på skolerne.
Gem i favoritkurser Gem i favoritkurser
Print en kalender med dine favoritter og hold dig opdateret via mail.